Formulář pro uplatnění reklamaceAdresát (prodávající):

Internetový obchod: nej-drogerie.cz

Ladislav Zbožínek

Kabelíkova 93/11

IČ: 25376233

DIČ: CZ6102161384

E-mailová adresa: info@nej-drogerie.cz
Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:
Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne _ _ . _ _ . _ _ _ _ jsem ve Vašem obchodě ________________ vytvořil(a) objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:
Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem (oprava, výměna, popř. jiný způsob…):
Datum obdržení zboží:

Číslo objednávky:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:

V …………………………………………., Dne ………………………………………

______________________________________

Podpis spotřebitele
Seznam příloh:
________________________________________________________

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

**********************************

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24-ti měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Nasledujte nás na Facebooku

Vážení zákazníci. Pracujeme na postupném zařazení výrobků do správných kategorii.

Prosím použijte výběr dle značek nebo klik na celý sortiment. Objednávku lze takto uskutečnit.

Děkujeme a omlouváme se za komplikace.

Zavřít